Viktig melding:

Stavanger kommune oppgraderer sin digitale løsning for behandling av søknader om plass i barnehage og SFO.

Fra og med 25. september 2017 til og med 8. oktober 2017 vil systemet derfor være utilgjengelig.


Det betyr at du ikke kan søke barnehage- eller SFO plass i dette tidsrommet.

Skal du si opp plassen eller endre type plass i tidsperioden hvor systemet er nede må du ta direkte kontakt med din barnehage/SFO.


Du må enten sende epost eller levere skriftlig melding til barnehagen/SFO, slik at vi har dokumentasjon på din oppsigelse eller ønske om endring av type plass.

Informasjon om priser, betalingsmoderasjon, vedtekter etc finner du på kommunens hjemmesider: stavanger.kommune.no/sfo og www.stavanger.kommune.no/barnehage
For barnehageplasser er det kun familier med mindre enn 500 000 i samlet inntekt som har rett på moderasjon i foreldrebetalingen.
Du logger inn via ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Do not log in when you apply for a placing! Choose 'Søk Barnehageplass' or 'Søk SFO-plass' from the menu option on the top to apply for a placing. Mandatory information includes e-mail, cell phone number and a Norwegian ID number (fødselsnummer) or D-number.

Information about ID number and D-number

You need not apply for new placing for pupils who already have a placing in SFO.
If you don't have access to a computer or don't have the ability to log in via ID-porten, please contact SFO or the county for assistance.