Velkommen!

Registrere ny søknad

Du skal ikke være innlogget når du registrerer ny søknad (gjelder også byttesøknad).
Bare klikk Søk barnehageplass eller Søk SFO-plass (som du også finner i menyen over).

Du logger deg inn når du skal

Endre på søknad, svare på tilbud, endre type plass (som for eksempel endre fra 100% SFO-plass til 60% SFO-plass), si opp plass, sjekke kontaktinformasjon og familieinformasjon.

Søskenmoderasjon

Systemet sjekker søskenforhold opp imot regningsmottaker. Det er derfor viktig at det er den samme som søker om plass for alle barna.

Søknad om bytte av barnehage

Du må registrere ny søknad for å søke om bytte av barnehage. OBS! Vær klar over at byttesøknad er bindende! Det betyr at barnets nåværende barnehageplass blir automatisk sagt opp når barnet har fått ny plass.

Betalingsmoderasjon

Informasjon og søknadsskjema finner du på kommunens hjemmesider.Du logger inn via ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Do not log in when you apply for a placing! Choose 'Søk Barnehageplass' or 'Søk SFO-plass' from the menu option on the top to apply for a placing. Mandatory information includes e-mail, cell phone number and a Norwegian ID number (fødselsnummer) or D-number.

Information about ID number and D-number

You need not apply for new placing for pupils who already have a placing in SFO.
If you don't have access to a computer or don't have the ability to log in via ID-porten, please contact SFO or the county for assistance.