Velkommen!

Klikk Søk Barnehageplass eller Søk SFO-plass i menyen over for å starte registrering av ny søknad.
Du trenger ikke være pålogget for å søke om plass.
Du logger inn via ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides).

  • Nye opptakskriterier for barnehagene gjelder fra og med 1. januar 2015. For mer informasjon, klikk her
  • Nye priser for barnehageplass i Stavanger kommune. For mer informasjon, klikk her
  • Viktig informasjon for deg som har søkt eller skal søke om plass i barnehagen: klikk her
  • Søskenmoderasjon:
    Systemet sjekker søskenforhold opp imot regningsmottaker. Det betyr at det må være den samme som søker om plass for alle barna for å oppnå søskenmoderasjon. Er du usikker på hvem som står som regningsmottaker, kan du kontakte barnehagen eller SFO.

Ved søknad om bytte av barnehage, må ny søknad registreres. Vær klar over at byttesøknad er bindende!.
Barnet blir automatisk plassert i den nye barnehagen når det blir ledig plass, og nåværende barnehageplass blir automatisk sagt opp fra det tidspunktet du har fått ny barnehageplass.

Det må søkes om friplasser/moderasjon i SFO i løpet av månedene mai og juni. Dokumentert inntekt må være datert så tett som mulig opp til dato for innlevert søknad. Søknadsskjema og mer info finner du på www.stavanger.kommune.no/sfo.

Innlogging
Du må være innlogget for å endre/slette søknad, svare på tilbud om plass, endre plasstype, si opp eksisterende plass, og sist, men ikke minst, holde din kontaktinformasjon oppdatert. Det er viktig at vi har riktig epost og mobilnummer slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.


Choose 'Søk Barnehageplass' or 'Søk SFO-plass' from the menu options to apply for a placing. Mandatory information includes e-mail, cell phone number and a Norwegian ID number (fødselsnummer) or D-number.

Information about ID number and D-number

You need not apply for new placing for pupils who already have a placing in SFO.
If you don't have access to a computer or don't have the ability to log in via ID-porten, please contact SFO or the county for assistance.